Insenervõrkude ehitus

Objekti nimetusObjekti lõppTellija
Daugavpilsi linna veevarustuse ja kanalisatsiooni rekonstrueerimine2010K & H filiale Latvia
Vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitus Valgas2010K & H AS
Stochkolm Lennersta, Booaurmen2010Arpeco AB
Maardu linna veemajandusprojektis Muuga elamupiirkonna vee- ja kanalisatsioonitorustike ning rajatiste ehitustööd. Teedeehitus ning haljastustööd - 2.piirkond2012Merko Ehitus Eesti AS
Torustike ehitus elektrikaablite jaoks kinnisel meetodil, Keila linn Harjumaa2011Gaur AS
Maardu linna veemajandusprojektis Muuga elamupiirkonna vee- ja kanalisatsioonitorustike ning rajatiste ehitustööd. Teedeehitus ning haljastustööd - 5.piirkond2012Merko Ehitus Eesti AS
Ulbroka asula veevarustuse- ja kanalisatsioonirajatiste rekonstrueerimine2011K & H Int filale Latvia
Loogmäe vee- ja kanalisatsioonipaigaldustööd2012Hobbiton Home OÜ
Vooluveekogude seisundi parandamine - Emajõgi, ehitustööd2011Maaekspert OÜ
Saku alevik, Keskuse süsteem: Pargi 1 ja Samati Õu ning Juubelitammede tee ja Saku alevik III hange, 9 piirkond, Laane tee vee-, drenaazi-, sadevee- ja kanalisatsioonitorustike ehitus2013Skanska EMV
Viljandi linnas Pika ja Lutsu tänava rekonstrueerimistöödel vee-, kanalisatsiooni- ja sademeveetrasside ehitus ning munakivisillutise paigaldamine2012Tavt OÜ, Ivar Sova, mob 5286205, tavt@tavt.ee
Tartu linn Ehitaja tn. Llõigus Ravila-N.Lunini veetorustiku rekonstrueerimine koos projekteerimisega2012Tartu Veevärk AS
Kaagjärve külas Sepa-Mäemõisa asumite ühisveetorustiku rekonstrueerimistööde projekteerimine ja teostamine2012Karula Vallavalitsus
Tartu linn. Põllu 11 kinnistul olmekanalisatsiooni rekonstrueerimise ja sadevee ehitustööd2012Tartu Kutsehariduskeskus
Jõhvi linn. Puru tee sajuveekanalisatsiooni ehitamine,koos haljastus- ja kaldakindlutuskaitsetöödega2013Jõhvi Vallavalitsus
Emajõe ja Võhandu jõe valgala veemajandusprojekti Põlva mk projekteerimise-ehitustööd V etapp, Põlva linn2013Timberston Ehitus OÜ
Tartu linna reoveepuhasti bioloogilise osa rekonstrueerimine, välistorustik K17 kuni BR-1 ja kaevud2013Tartu Veevärk AS
Tartu linn, Narva mnt. lõigus Roosi-Kivi sademevee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamine koos projekteerimisega2013Tartu Veevärk AS
Tartu linn, Pikk tänava lõigus Paju-Sõpruse-Uus veetorustiku rekonstrueerimine koos projekteerimisega2013Tartu Veevärk AS
Tartu linn, Võrus tänava lõigus Filosoofi-Riia veetorustiku rekonstrueerimine koos projekteerimisega2013Tartu Veevärk AS
Tartu linn, Sepavälja tänava lõigus Võru-Sepakuru-Alasi ja Sepakuru tänava lõigus Sepavälja-Leegi veetorustiku rekonstrueerimine koos projekteerimisega2013Tartu Veevärk AS
Tartu linna reoveepuhasti bioloogilise osa rekonstrueerimine, K14/K16-K10 torustiku ja ühenduskaevu K17 ehitamine2013Tartu Veevärk AS
Tartu linna reoveepuhasti bioloogilise osa rekonstrueerimine, mudatagastuse torustike ehitamine2013Tartu Veevärk AS
Tartu linn, Raudtee tänava lõigus Aardla - Lemmatsi veetorustiku rekonstrueerimine koos projekteerimisega2013Tartu Veevärk AS
Väätsa aleviku ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimise II etapp, asfaltkattega teede taastamine ning haljastustööd2013-2014Väätsa Vallavalitsus
Voore suvemaja katuse,- vee- ja kanalisatsioonitööd2013Estlandscape OÜ
Tartu linna reoveepuhasti bioloogilise osa rekonstrueerimine, ühenduskaevude KS-4, KS-5, KS-12 ehitamine2013Tartu Veevärk AS
Tartu linna RVP bioloogilise osa rekonstrueerimine MK02 kamber ja avariimöödavoolutorustik2013Tartu Veevärk AS
Tartu linn. Ihaste linnaosa Rõhu piirkonna veetorustiku ehitamine2013Tartu Veevärk AS
Tartus Kalevi 32 veetorustiku ehitamine2013Tartu Veevärk AS
Tartu reoveepuhasti eelsetiti nr.2 pumpla ehitustööd2013Tartu Veevärk AS
Viljandi linn - Uus, Kõue ja Pärna tn vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitustööd2013Viljandi Veevärk AS
Sõpruse pst. veetorustiku rekonstrueerimine lõigus Pikk-Anne koos projekteerimisega2014Tartu Veevärk AS
Kaunase pst. 58a veetorustiku rekonstrueerimine koos projekteerimisega, Tartu linn2014Tartu Veevärk AS
Narva-Jõesuu vee-ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine, asukohaga Narva-Jõesuu Auga, Karja ,Kesk, Kiriku, L.Koidula, Lembitus, Lennuki, Mere tn. 2014Merko Infra AS
AS Pärnu Sadam laiendustööd2014Pärnu Sadam AS
Häädemeeste aleviku Kooli tänava piirkonna ühisveevärgi ja kanalisatsiooni osaline rekonstrueerimine2014Häädameeste Vallavalitsus
Tartu linn. Riia tupiktänava lõigus Riia 143-133 veetorustiku rekonstrueerimine koos projekteerimisega2014Tartu Veevärk AS
Kallaste vee- ja survekanalisatsiooni torustike sõlmede montaazitööd2014Insenerehitus AS
Sepa veetöötlusjaama vanade torustike ja teiste rekonstrueeritavate osade etapiviisiline väljavahetamine ning ühendustorude paigaldamine Sepa rõhutõsteseadme sisendini 2015Tartu Veevärk AS
Tartu linna Filosoofi-Riia2014Tartu Veevärk AS
Tartu linna reoveepuhasti bioloogilise osa rekonstrueerimine, BR-3 aeratsiooniblokkide ja difuusorite paigaldamine2014Tartu Veevärk AS
Vana Rannamõisa tee 31 veetöötlusjaama juurdeehitus vastavalt Kuubik Projekt OÜ Tööle nr. 1121 koos seonduvate töödega2014Miridon OÜ
Põltsamaa linna ning selle lähiümbruse ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine ja laiendamine. Põltsamaa reoveepuhasti biotiikide möödavoolutorustiku ja Marja tn veetorustiku projekteerimis-ehitustööd2014Põltsamaa Varahalduse OÜ
Jõe tn. restkaevude ümberehitamine, Tartu linn2014Tartu Veevärk AS
Kauksi reoveepuhasti rekonstrueerimine2014Mooste Vallavalitsus
Vasalemma alevikus 370 m kanalisatsioonitoru De110 rajamine kinnisel meetodil2014Timberston Ehitus OÜ
Ujula 84b vee- ja sademeveetorustiku ehitus, Tartus2014Tartu Veevärk AS
Kraavikalda 49 sademeveetorustiku ehitamine2014Tartu Veevärk AS
Tartu linn. Vainu tn. lõigus muru-Nurme veetorustiku rekonstrueerimine koos projekteerimisega2015Tartu Veevärk AS
Tartu linn, E.Wiiralti tn. lõigus Nõlvaku-E.Kitse ja A.Johani tn. lõigus E.Wiiralti - K.Liimandi veetorustiku rekonstrueerimine koos projekteerimisega2015Tartu Veevärk AS
Kuressaare linna ÜVK rekonstrueerimine. Kuressaare linna tsoneerimiskaevude rajamine.2015Kuressaare Veevärk AS
Tartu linn, Nooruse 3 vee-, sademevee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamine2015Tartu Veevärk AS
Lõkketule 8 sademeveetorustiku ehitus, Tartu linn2015Tartu Veevärk AS
Kiviõli vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitamine2015Järve Biopuhastus OÜ
Tartu linn, Turu tn lõigus Rebase - Kuu vee- ja sademeveetorustiku ehitamine2015Tartu Veevärk AS
ORU VK2016lepingut ei sõlmitud
Tartu linn, Kaunase pst. lõigus 56-61, 67a-41 ja 63 kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine koos projekteerimisega2015Tartu Veevärk AS
Tartu linna reoveepuhastil Tähe pumpla, kamber K10 ja kaskaadi betoonkonstruktsioonide renoveerimine2015Tartu Veevärk AS
Tartu linn, Põldmarja 4,6,8 kinnistuvälise vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamine2016Tartu Veevärk AS
Tartu linn, Ilmatsalu tänava kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine lõigus Ravila-Kannikese2016Tartu Veevärk AS
Tartu linn, Ringtee 60a vee- sademevee - ja kanalisatsioonitorustiku ehitamine 2016Tartu Veevärk AS
Tartu linn, Ringtee 60a vee-, kanalisatsiooni- ja sademeveetorustiku ehitamine2016Tartu Veevärk AS
Tartu linn, Tiigi tänava sademeveetorustiku ehitamine lõigus Kastani-Pepleri ja Tiigi tänava lõigus Tiigi 19-23 vee-, kanalisatsiooni- ning sademeveetorustiku ehitamine2016Tartu Veevärk AS
Kärstna küla vee- ja kanalisatsioonitrasside rekonstrueerimine I. järk peatöövõtu korras2016Ramsi VK OÜ
Põltsamaa Olerex välisvõrkude ehitamine2016Olerex AS
Tartu linn, Ropka tee sademeveetorustiku ehitamine lõigus Turu-Tähe2016-2017Tartu Veevärk AS
Tartu linn, Riia 25a vee-, sademevee- ja kanalisatsioonitorustiku rajamine2016-2017Tartu Veevärk AS
Käina aleviku kaguosa vee- ja kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimise projekteerimis- ja ehitustööd2016-2017
Luunja jõesadama väljaehitamise II etapp: vee-, sademevee- ja kanalisatsioonitrassi väljaehitamise tööd2016-2017Luunja Jõesadam SA
Jyväskyla, Ritoniemen tänava ja veevärgi rekonstrueerimistööd Saikosentie, Revontie ja Pelkosentie tänavatelJyväskylan Kaupunki /Jyväskyla Linnavalitsus.
Põlva linna peatrassi osaline renoveerimine2017Põlva Soojus AS
Kanalisatsioonitrassi renoveerimine2017Ida-Viru Keskhaigla SA
Tartu linn, Muru tänava vee- kanalisatsiooni- ja sademeveetorustiku ehitamine2017Tartu Veevärk AS
Kanepi aleviku veesüsteemide rekonstrueerimine. Ehitustööd 2017Kanepi Haldus OÜ
Tartu linn, Raudtee-Roopa sademevee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamine2017Tartu Veevärk AS
* Nimistu ei sisalda kõiki tehtud tõid.
Uudised
07.05.2011 Betoonist ja looduslike kivide ning äärekivide paigaldus.
07.05.2011 Hauraton toodete nõustamine, müük ja paigaldus
09.05.2011 Sinear OÜ sai EAS’lt stardi- ja kasvutoetust
09.05.2011 Eesti Ehitab 2011
23.01.2012 Maardu linna veemajandusprojektis Muuga elamupiirkonna vee- ja kanalisatsioonitorustike ning –rajatiste Osa 2 ehitustööd
23.01.2012 Maardu linna veemajandusprojektis Muuga elamupiirkonna vee- ja kanalisatsioonitorustike ning –rajatiste Osa 5 ehitustööd
23.01.2012 Söderströmstunnel, Stockholm (Rootsi)
23.01.2012 Tartu Ehitusmess 2011
22.03.2012 Sinear OÜ osaleb XVI rahvusvahelisel ehitusmessil "Eesti Ehitab 2012" 11.04.2012 kuni 14.04.2012.
23.03.2012 Insenervõrkude ehitus
Pildid