Insenervõrkude ehitus

Objekti nimetusObjekti lõppTellija
Saku alevik, Keskuse süsteem: Pargi 1 ja Samati Õu ning Juubelitammede tee ja Saku alevik III hange, 9 piirkond, Laane tee vee-, drenaazi-, sadevee- ja kanalisatsioonitorustike ehitus2013Skanska EMV
Jõhvi linn. Puru tee sajuveekanalisatsiooni ehitamine,koos haljastus- ja kaldakindlutuskaitsetöödega2013Jõhvi Vallavalitsus
Emajõe ja Võhandu jõe valgala veemajandusprojekti Põlva mk projekteerimise-ehitustööd V etapp, Põlva linn2013Timberston Ehitus OÜ
Tartu linna reoveepuhasti bioloogilise osa rekonstrueerimine, välistorustik K17 kuni BR-1 ja kaevud2013Tartu Veevärk AS
Tartu linn, Narva mnt. lõigus Roosi-Kivi sademevee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamine koos projekteerimisega2013Tartu Veevärk AS
Tartu linn, Pikk tänava lõigus Paju-Sõpruse-Uus veetorustiku rekonstrueerimine koos projekteerimisega2013Tartu Veevärk AS
Tartu linn, Võrus tänava lõigus Filosoofi-Riia veetorustiku rekonstrueerimine koos projekteerimisega2013Tartu Veevärk AS
Tartu linn, Sepavälja tänava lõigus Võru-Sepakuru-Alasi ja Sepakuru tänava lõigus Sepavälja-Leegi veetorustiku rekonstrueerimine koos projekteerimisega2013Tartu Veevärk AS
Tartu linna reoveepuhasti bioloogilise osa rekonstrueerimine, K14/K16-K10 torustiku ja ühenduskaevu K17 ehitamine2013Tartu Veevärk AS
Tartu linna reoveepuhasti bioloogilise osa rekonstrueerimine, mudatagastuse torustike ehitamine2013Tartu Veevärk AS
Tartu linn, Raudtee tänava lõigus Aardla - Lemmatsi veetorustiku rekonstrueerimine koos projekteerimisega2013Tartu Veevärk AS
Väätsa aleviku ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimise II etapp, asfaltkattega teede taastamine ning haljastustööd2013-2014Väätsa Vallavalitsus
Voore suvemaja katuse,- vee- ja kanalisatsioonitööd2013Estlandscape OÜ
Tartu linna reoveepuhasti bioloogilise osa rekonstrueerimine, ühenduskaevude KS-4, KS-5, KS-12 ehitamine2013Tartu Veevärk AS
Tartu linna RVP bioloogilise osa rekonstrueerimine MK02 kamber ja avariimöödavoolutorustik2013Tartu Veevärk AS
Tartu linn. Ihaste linnaosa Rõhu piirkonna veetorustiku ehitamine2013Tartu Veevärk AS
Tartus Kalevi 32 veetorustiku ehitamine2013Tartu Veevärk AS
Tartu reoveepuhasti eelsetiti nr.2 pumpla ehitustööd2013Tartu Veevärk AS
Viljandi linn - Uus, Kõue ja Pärna tn vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitustööd2013Viljandi Veevärk AS
* Nimistu ei sisalda kõiki tehtud tõid.
Uudised
07.05.2011 Betoonist ja looduslike kivide ning äärekivide paigaldus.
07.05.2011 Hauraton toodete nõustamine, müük ja paigaldus
09.05.2011 Sinear OÜ sai EAS’lt stardi- ja kasvutoetust
09.05.2011 Eesti Ehitab 2011
23.01.2012 Maardu linna veemajandusprojektis Muuga elamupiirkonna vee- ja kanalisatsioonitorustike ning –rajatiste Osa 2 ehitustööd
23.01.2012 Maardu linna veemajandusprojektis Muuga elamupiirkonna vee- ja kanalisatsioonitorustike ning –rajatiste Osa 5 ehitustööd
23.01.2012 Söderströmstunnel, Stockholm (Rootsi)
23.01.2012 Tartu Ehitusmess 2011
22.03.2012 Sinear OÜ osaleb XVI rahvusvahelisel ehitusmessil "Eesti Ehitab 2012" 11.04.2012 kuni 14.04.2012.
23.03.2012 Insenervõrkude ehitus
Pildid