Kvaliteet

Sinear OÜ tegevuses on juhtmõteteks asjatundlik, korrektne ja paindlik lähenemine kliendi soovidele ning vajadustele, pakkudes kompleksset teenust ehituses ja müügis, juhindudes oma tegevuses seadusandlusest,keskkonnasõbralikkusest, töötervishoiust ja tööohutusest.
Sinear OÜ tegevus tugineb töötajate kohusetundlikkusel, koostöövalmidusel, keskkonnateadlikkusel, töötervishoiul ning tööohutusel, tagades sellega firma keskkonnasäästliku, stabiilse arengu.
Kvaliteedi-, keskkonna ning töötervishoiu- ja tööohutusepoliitika rakendatakse läbi järgmiste tegevuste ja põhimõtete, mida kohustuvad täitma kõik ettevõtte töötajad:

  • asjatundlikku, töötervishoiu – ja töökeskkonna ning keskkonnateadlikkus läbi töötajate koolituse ja erialase kompetentsuse
  • korrektsuse, töötervishoiu- ja töökeskkonna ning keskkonnasäästlikkuse tagab kokkulepitud reeglitest, seadusandlusest ja heast tavast kinnipidamine
  • võimalus pakkuda lahendusi tegevusvaldkonna ulatuses ideest teostuseni
  • tasakaalustatud motivatsioonitegurite olemasolu
  • demokraatlik juhtimisstiil tagab koostöövalmiduse
  • saastamise ärahoidmise tagab seadusandlusest, kehtestatud reeglitest kinnipidamine ja keskkonnasäästliku tehnoloogia kasutamine
  • stabiilne areng tagatakse kvaliteedi-, keskkonna- ning töötervishoiu- ja tööohutuse juhtimissüsteemi pideva parendamise kaudu.


Uudised
07.05.2011 Betoonist ja looduslike kivide ning äärekivide paigaldus.
07.05.2011 Hauraton toodete nõustamine, müük ja paigaldus
09.05.2011 Sinear OÜ sai EAS’lt stardi- ja kasvutoetust
09.05.2011 Eesti Ehitab 2011
23.01.2012 Maardu linna veemajandusprojektis Muuga elamupiirkonna vee- ja kanalisatsioonitorustike ning –rajatiste Osa 2 ehitustööd
23.01.2012 Maardu linna veemajandusprojektis Muuga elamupiirkonna vee- ja kanalisatsioonitorustike ning –rajatiste Osa 5 ehitustööd
23.01.2012 Söderströmstunnel, Stockholm (Rootsi)
23.01.2012 Tartu Ehitusmess 2011
22.03.2012 Sinear OÜ osaleb XVI rahvusvahelisel ehitusmessil "Eesti Ehitab 2012" 11.04.2012 kuni 14.04.2012.
23.03.2012 Insenervõrkude ehitus
Pildid